Một bước cuối cùng...

Tôi không muốn làm mất thời gian của bạn...

để nhận TÀ.I KHOẢN và M.ẬT KHẨU vào lớp học

bạn hãy vào email xác thực đường link "Có, tôi muốn đăng ký"


Sau đó mọi thứ sẽ hoàn tất và bạn có thể vào tiến hành vào lớp học ngay..


(Hãy kiểm tra 3 thư mục "Spam, quảng cáo, quan trọng và nội dung cập nhật" nếu không thấy email của Dũng nha)

hoặc liên hệ ngay zalo (chỉ nắn tin): 038.523.9952 đề được hỗ trợ


Vì sự thuận tiện của bạn!

Ngô Duy Tiến Dũng và Cộng Sự

Scroll to Top